SIA “Baltic Unique Solutions” 2016.gada 10.oktobrī ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/833 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Ieguldījums tavā nākotnē